Образовање :: Оптичко друштво Србије :: 

Оптичко друштво Србије

    english
О ДРУШТВУ
САРАДЊА
СКУПОВИ
ПУБЛИКАЦИЈЕ


Спољашње везе:


 
2012-12-31

Образовање

Сарадња ОДС са образовним институцијама

Оптичко друштво Србије веома активно сарађује са институцијама за високошколско образовање:

  • Физички факултет Универзитета у Београду
  • Електротехнички факултет Универзитета у Београду
  • Биолошки факултет Универзитета у Београду
  • Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду
  • Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу

2012-12-31