Предавање о ESUO Србија :: Оптичко друштво Србије :: 

Оптичко друштво Србије

    english
О ДРУШТВУ
САРАДЊА
СКУПОВИ
ПУБЛИКАЦИЈЕ


Спољашње везе:


 
2022-07-29

Предавање о ESUO Србија

Предавање на XiBiGP у оквиру SPIG 2022

Од 5-9. септембра 2022 ће се у Београду одржати Тридесетпрва летња школа и симпозијум о плазми и јонизованим гасовима (SPIG 2022). У оквиру симпозијума ће се одржати и Радионица за интеракцију X-зрака и VUV са биомолекулима у гасној фази (XiBiGP), на којој ће др Братислав Маринковић, члан ОДС, одржати предавање о ESUO Србија.

2022-07-29