Струковна удружења :: Оптичко друштво Србије :: 

Оптичко друштво Србије

    english
О ДРУШТВУ
САРАДЊА
СКУПОВИ
ПУБЛИКАЦИЈЕ


Спољашње везе:


 
2008-09-12

Струковна удружења

Сарадња ОДС са струковним удружењима

Оптичко друштво Србије сарађује са међународним струковним удружењима:

  • Европско оптичко друштво (The European Optical Society)
  • Међународна комисија за оптику (The International Commission for Optics)
  • Оптичко друштво Америке (The Optical Society of America)

2008-09-12