Радионице :: Оптичко друштво Србије :: 

Оптичко друштво Србије

    english
О ДРУШТВУ
САРАДЊА
СКУПОВИ
ПУБЛИКАЦИЈЕ


Спољашње везе:


 
2020-11-24

Радионице

Као један вид научног скупа, радионица омогућава мањем броју (у односу на остале видове) учесника да дискутује и нађе практична решења у вези неке теме или активности. Приликом дискусија се наглашава размена идеја и приказује се примена техника, вештина и сл. Радионице које организује ОДС су у оквиру поља интересовања ОДС (оптика, фотоника и сродне дисиплине). У поређењу са другим научним скуповима на том пољу је број учесника мањи и често је ограничен. Овде је приказана листа радионица које организује ОДС, као и листа радионица на пољу интересовања ОДС које организују институције у Србији.

 

 

Радионице организоване од стране институција у Србији на пољу оптике, фотонике и сродних дисциплина:

2020-11-24