О ДРУШТВУ :: Оптичко друштво Србије :: 

Оптичко друштво Србије

    english
О ДРУШТВУ
САРАДЊА
СКУПОВИ
ПУБЛИКАЦИЈЕ


Спољашње везе:


 

О ДРУШТВУИсторијат Друштва

       (кратки опис догађаја везаних за оснивање и почетак рада ОДС)


Организација Друштва

       (устројство ОДС, управна и контролна тела)


Мисија Друштва

       (мисија ОДС)


Правна акта Друштва

       (правна акта ОДС)