Архива :: Оптичко друштво Србије :: 

Оптичко друштво Србије

    english
О ДРУШТВУ
САРАДЊА
СКУПОВИ
ПУБЛИКАЦИЈЕ


Спољашње везе:


 

Архива

       (архива)


1 2 3 4 5 >>
2020-11-24

Календар

Календар скупова које организује ОДС

>>>
2020-11-24

Радионице

Као један вид научног скупа, радионица омогућава мањем броју (у односу на остале видове) учесника да дискутује и нађе практична решења у вези неке теме или активности. Приликом дискусија се наглашава размена идеја и приказује се примена техника, вештина и сл. Радионице које организује ОДС су у оквиру поља интересовања ОДС (оптика, фотоника и сродне дисиплине). У поређењу са другим научним скуповима на том пољу је број учесника мањи и често је ограничен. Овде је приказана листа радионица које организује ОДС, као и листа радионица на пољу интересовања ОДС које организују институције у Србији.

>>>
2020-11-24

Учлањење 2021

Постаните члан ОДС!

>>>

Организација ОДС

Организација Оптичког Друштва Србије

>>>
2019-12-12

Учлањење 2020

ПОСТАНИТЕ ЧЛАН ОДС!

>>>
1 2 3 4 5 >>Publications

       Archive of our publications


Events and News

       Archive of events and news kratko ime news


Pages (8)

       Archive of pages


1 2 >>
Налог 5
2017-12-19

Налог 5

Изглед налога за категорију запослени

>>>
Налог 1

Налог 1

Изглед налога за категорију незапослени

>>>
Налог 2

Налог 2

Изглед налога за категорију студент струковних студија

>>>
Налог 3-1

Налог 3-1

Изглед налога за категорију студент основних академских студија

>>>
Налог 3-2

Налог 3-2

Изглед налога за категорију студент специјалистичких академских студија

>>>
1 2 >>

Articles

       Archive of articles